การประชุมวิชาการนานาชาติ“ เข็มขัด และ ถนน” เรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพ


Dolang เป็นหนึ่งในผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "เข็มขัด และ ถนน" เรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพและได้เชิญเพื่อนนานาชาติที่รับผิดชอบด้านอาชีวศึกษาในประเทศต่างๆ

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว