FMS Training Series

Dolang นำเสนออุปกรณ์การฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโปรแกรม Advanced Manufacturing ของ Dolang ซึ่งเป็นอุปกรณ์การสอนแบบโมดูลาร์และยืดหยุ่นสำหรับการผลิต อุปกรณ์การฝึกอบรม FMS ชั้นนำของอุตสาหกรรม Dolang และได้รับการพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบทักษะที่พร้อมสำหรับงานและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ต่อไประบบการฝึกอบรม FMS และระบบการฝึกอบรม MPS ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์การผลิตขั้นสูงของ dolang และใช้ใน TVET (การฝึกอบรมอาชีวศึกษาด้านเทคนิค) ทั่วโลก

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว