ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ


ก.พ. 2563 คณะผู้แทน Dolang และทีมวิศวกรได้พบกับกระทรวงศึกษาธิการและได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว